• Sfeerbeeld

  Prettig werken in een professionele omgeving

 • Sfeerbeeld

  Efficiënt werken op een groene locatie

 • Sfeerbeeld

  Netwerken in gefaciliteerde meeting rooms

 • Sfeerbeeld

  Grote diversiteit van ondernemers

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verzamelt De Ring?

De Ring verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
Personalia: uw (bedrijfs)naam, kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort, adres, woonplaats, geslacht, bankgegevens, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Op basis van welke grondslag verwerkt De Ring persoonsgegevens?

De Ring verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om een overeenkomst af te sluiten, telefoon te beantwoorden, telefoon door te verbinden, contact op te nemen, berichten te sturen, post en facturen te sturen naar haar klanten.

Wie heeft toegang tot deze gegevens en waar worden ze bewaard?

Deze persoonsgegevens worden bewaard op de eigen server van De Ring en worden door ons adequaat beveiligd. Tevens wordt een papier exemplaar van deze gegevens bewaard op het kantoor van de Ring. Toegang tot deze persoonsgegevens hebben alleen de medewerkers van de administratie van de Ring.

Bewaartermijnen

De Ring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer De Ring hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Privacy rechten

Indien u vragen heeft of opmerkingen over de gegevens die wij van u hebben, kunt u met ons contact opnemen via ons telefoonnummer: +31(0)40-2911200
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
• inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Mogelijke afmetingen:

Gratis parkeergelegenheid en Wifi

Doorschakelservice

Lokaal telefoon- en faxnummer
Wilt u bereikbaar zijn onder een lokaal telefoonnummer of faxnummer?
Dat kan met onze doorschakelservice. Bekijk de tarieven.

Uw klant wordt nadat hij uw lokale telefoonnummer heeft gekozen ongemerkt doorgeschakeld naar het telefoonnummer van uw keuze. Hetzelfde kan ook met een faxnummer.
 

Vergaderen in stijl

Impressies: Vergaderzalen

 • 1. Vergaderzalen
 • 2. Vergaderzalen
 • 3. Vergaderzalen
 • 4. Vergaderzalen
 • 5. Vergaderzalen
Copyright 2019 De Ring Kantorencentrum